Wat kan TTP voor u betekenen?

   

Vertaalservice To The Point is sinds 1997 actief in de vertaalbranche 

met vertaal- en tolkdiensten Ned. ↔ Eng.

 

U kunt er terecht voor het vertalen van alle soorten teksten.

Inmiddels is extra expertise opgebouwd op het gebied van juridische vertalingen en cultuurhistorische teksten.

Een ander aandachtsgebied is populair wetenschappelijk tekstmateriaal.

 

  • Juridische teksten
    - notariële akten, contracten, algemene voorwaarden, diploma's etc.
  • Cultuurhistorische teksten
    - historie, archeologie, architectuur, toerisme.
  • Tolkdiensten worden voornamelijk aan het notariaat geleverd.

TTP wordt gerund door Marleen Weel, tolk en beëdigd vertaalster Engels.

Zij is lid van het NGTV en geregistreerd als beëdigd vertaler bij Bureau BTV.

Haar opdrachten komen van bedrijven, advocaten, notarissen, particulieren en een aantal vertaalbureaus.

 

De diensten worden geleverd onder de algemene leveringsvoorwaarden van het NGTV.

  

Gelezen op de website van het NGTV: 

'Leden van het NGTV zijn professionele tolken en vertalers: deskundig, betrouwbaar en veelzijdig! Zij voldoen aan de strenge toelatingseisen van het genootschap wat betreft opleiding, ervaring en deskundigheid en zij onderschrijven de erecode. Dat is niet vrijblijvend, want het genootschap kent een tuchtreglement en een geschillenregeling. Bovendien houden NGTV-leden hun deskundigheid op peil door permanente educatie'.

 

Inloggen
ttpvertaalservice.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!